Tag Archives: انتقال فیش حج تمتع دفاتر اسناد رسمی

نحوه انتقال فیش حج تمتع(واجب) نحوه یا مراحل انتقال فیش حج تمتع از نام فروشنده بنام خریدار نحوه یا مراحل انتقال فیش حج تمتع از نام فروشنده بنام خریدار  جابجایی فیش حج تمتع (واجب) از نام صاحب فیش بنام خریدار فقط در دفاتر زیارتی مجاز و فعال که از سازمان حج و زیارت دارای مجوز میباشند انجام پذیر است. مراحل خرید فیش حج تمتع و فروش فیش حج تمتع مراحل انتقال بصورت زیر میباشد:  1- مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی (هم خریدار و هم فروشنده)  2- ارائه مدارک موردنیاز جهت نقل و انتقال (اصل کارت ملی, اصل شناسنامه, هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده + اصل فیش حج صاحب فیش)  3- بعد از ثبت اولیه اطلاعات, دفتر زیارتی اصل مدارک و برگه ی درخواست مجوز انتقال را به انتقال گیرنده و دهنده می دهد  4- خریدار و فروشنده با در دست داشتن مدارک (کارت ملی شناسنامه, فیش حج و برگه…

Read more

1/1
Call Now Buttonشماره تماس فیش حج آوا